Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Nr IM.0050.1.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19.07.2021 r w sprawie określenia Regulaminu Programu Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca oraz określenia Regulaminu wydawania i użytkowania Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny połączonej z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca

Uchwała nr 217/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno przyjętego Uchwałą Nr 392/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2011r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku