Wpisy autorstwa Karta Mieszkańca

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno założona w 1947 roku dysponuje obecnie 160 tys. księgozbiorem, na który składają się: literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży, lektury szkolne, literatura niebeletrystyczna (popularna i fachowa z różnych dziedzin), księgozbiór podręczny i prasa udostępniane na miejscu.

,

Jak uzyskać Kartę Mieszkańca

Kartę Mieszkańca wydaje się na podstawie poprawnego wniosku, który należy złożyć w siedzibie Referatu Obsługi Karty Mieszkańca przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie lub w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, lub w innych wyznaczonych punktach.

Wymagane dokumenty

Wnioskodawcy, których fakt zamieszkania na terenie gminy Piaseczno jest urzędowo potwierdzony (maja stały meldunek) składają wraz z wnioskiem oświadczenie, że rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie.