Nasza mała Francja

Dom Edukacji Językowej “Nasza mała Francja”
ul. Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno – Zalesie Dolne
anna.mariola.rozanska@gmail.com
tel. 532 594 066

Oferta rabatowa:

25% ulga na naukę języków obcych w zajęciach grupowych – oferta dotyczy kursów języka francuskiego na wszystkich poziomach dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży, dorosłych w ciągu roku szkolnego
25% ulga na zajęcia tematyczne prowadzone w języku francuskim – oferta dotyczy zajęć grupowych w ciągu roku szkolnego
20% ulga na obozy i kolonie językowe organizowane w czasie wakacji letnich i zimowych
10% ulga na tłumaczenia – oferta dotyczy tłumaczeń ustnych i pisemnych z/na język francuski oraz angielski