Piaseczyńska Karta Mieszkańca

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2021 r. wchodzi w życie Zarządzenie nr IM.0050.1.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dn. 19.07.2021 r. w sprawie określenia Regulaminu Programu Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca oraz określenia Regulaminu wydawania i użytkowania Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny połączonej z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca

Najważniejsze zmiany:

  • wprowadzenie i uszczegółowienie zasad korzystania z elektronicznej wersji Karty
  • określenie zasad użytkowania indywidualnego konta posiadacza Karty
  • rozszerzenie możliwości wnioskowania o wydanie i przedłużenie ważności kart
  • zmiana terminu ważności Piaseczyńskich Kart Dużej Rodziny z 30.09 do 31.10 każdego roku.
  • zmiany formalne wynikające ze zmiany nazewnictwa i aktualizacja podstaw prawnych

Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2021.

Zarządzenie_wprowadzające regulaminy

Regulamin Programu Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca

Regulamin wydawania i użytkowania Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny połączonej z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca