,

Jak uzyskać Kartę Mieszkańca

Kartę Mieszkańca wydaje się na podstawie dokumentu tożsamości oraz poprawnie wypełnionego wniosku.

Złóż wniosek on-line

Wniosek można złożyć drogą elektroniczną, wypełniając formularz umieszczony w zakładce „Złóż wniosek”. W przypadku złożenia wniosku przez internet odbiór karty następuje w siedzibie Referatu Obsługi Karty Mieszkańca przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie.

Złóż wniosek osobiście

Wniosek można złożyć w siedzibie Referatu Obsługi Karty Mieszkańca przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie. Wówczas Karta wydawana jest na miejscu bez konieczności ponownego przychodzenia do urzędu. Wniosek można również złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, ale wtedy trzeba będzie zdecydować, czy kartę odbierzemy osobiście w siedzibie Referatu przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie, czy Urząd ma ją wysłać pocztą na adres wskazany we wniosku.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, w siedzibie Referatu Obsługi Karty Mieszkańca przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie oraz w zakładce „O karcie”.

 

Dla kogo Karta

Karta Mieszkańca wydawana jest osobom fizycznym, których miejscem zamieszkania jest gmina Piaseczno, rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie (bez względu na to, czy osiągają dochód). Kartę otrzymają również członkowie rodziny wnioskodawcy w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), przy czym dzieci powyżej 7 roku życia do ukończenia 26 lat muszą pozostawać uczniami szkół lub studentami. W imieniu osoby poniżej 18 roku życia wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.

Karta Mieszkańca jest dokumentem imiennym (spersonalizowanym). Kartą posługiwać się może wyłącznie osoba, której dane zostały zapisane na karcie.

Karta wydawana jest bezpłatnie.