Karta Dużej Rodziny w Piasecznie

Karta Dużej Rodziny w Piasecznie

Piaseczyńska Karta Dużej Rodziny stanowi zestaw ulg dla dużych rodzin, które mieszkają na terenie gminy Piaseczno i płacą tu podatki. Funkcjonuje od 1 października 2012 r. Karta jest elementem programu działań wspierających rodziny wielodzietne, który został uchwalony 29 grudnia 2011 r. przez Radę Miejską w Piasecznie. Ułatwia ona rodzinom korzystanie z oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej, do której – ze względu na wysokie koszty – nie zawsze mają wystarczający dostęp.

Jakie daje korzyści?

  • rodziny 3+ otrzymują dodatkową 50% zniżkę na bilety wstępu i zajęcia w Centrum Kultury i podległych mu Klubach Kultury. Rodziny 4+ zyskują tutaj dodatkową 70% zniżkę
  • rodziny 3+ i 4+ otrzymują 50% zniżkę na bilety i karnety wstępu na gminny basen, ściankę wspinaczkową i imprezy widowiskowo – sportowe organizowane przez GOSIR
  • rodziny 4+ od dnia 1 września 2015 r. mogą ubiegać się o zwrot 50% kwoty wydanej na zakup biletów imiennych okresowych ulgowych (30- i 90-dniowych) komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach lub studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego. Wnioski będą rozliczane w kwartalnych okresach rozliczeniowych. Zwroty będą dokonywane tylko za bilety dotyczące bieżącego kwartału. (Wniosek o zwrot kosztów biletów 4+)
  • rodziny 3+ i 4+ otrzymują 30% zniżki na opłaty za odpady komunalne

Ponadto program obejmuje:

  • zmianę kryteriów przyjmowania dzieci do gminnych przedszkoli publicznych polegającą m.in. na przyjmowaniu dzieci matek wielodzietnych niezależnie od podejmowanej pracy, nierozdzielanie rodzeństw;
  • bezpłatny dostęp do porady psychologa, pedagoga lub terapeuty w gminnych placówkach;
  • zwiększenie zakresu uprawnień, szczególnie dotyczących komunikacji;
  • oraz inne zniżki zaproponowane przez lokalne punkty usługowo handlowe.

Kto może ją zdobyć?
Karta Dużej Rodziny dedykowana jest wszystkim chętnym rodzinom, samotnym rodzicom i rodzinom zastępczym, wychowującym troje lub więcej dzieci, bez względu na kryterium dochodowe.
Przysługuje ona dzieciom i młodzieży w wieku do 18 roku życia, młodzieży do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub studiów oraz rodzicom bądź opiekunom prawnym.

Jakie są cele programu wsparcia?
Program ma na celu umacnianie rodziny, wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej oraz wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego potrzebujących. Podejmowane działania mają na celu wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych poprzez ciągłe rozszerzanie katalogu ulg i zwolnień. Działania te są elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Piaseczno, która daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku.

 

Portale internetowe i fanpage publikujące ważne informacje

Karta Dużej Rodziny na portalu facebook – informacje tutaj publikuje Piaseczyńskie Koło Związku Dużych Rodzin Trzy Plus.

Ogólnopolski portal dla rodzin wielodzietnych.