,

Przedłużanie ważności karty

Koniec ważności karty - zdjęcie

Aby przedłużyć ważność karty należy wypełnić wniosek. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Referatu Innowacji Miejskich przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie lub elektronicznie poprzez indywidualne konto mieszkańca dostępne przez stronę https://karta.piaseczno.eu/logowanie/ lub bezpośrednio z aplikacji wyświetlającej Kartę w telefonie.

Przedłużanie on-line – przez stronę internetową.

Jeśli pierwotnie o kartę wnioskowałeś poprzez formularz elektroniczny – twoje konto jest już w pełni utworzone.

 1. Wejdź na stronę karta.piaseczno.eu – wybierz odpowiednią kartę i przejdź do zakładki logowanie. Można również kliknąć link bezpośredni: https://karta.piaseczno.eu/logowanie/
 2. W polu login – wpisz adres e-mail użyty podczas składania wniosku
 3. W polu hasło wpisz swój numer pesel
 4. Po zalogowaniu na konto uzyskasz dostęp do wielu opcji m.in. do złożenia wniosku o przedłużenie terminu ważności karty.
 5. Z menu po lewej wybierz – Wniosek o przedłużenie terminu ważności karty.

Instrukcja wypełnienia wniosku:

5.1. Wszystkie zgody i oświadczenia wskazane pierwotnie we wniosku ważne były na czas ważności karty. Teraz jeśli chcemy przedłużyć ważność karty wszystkie zgody należy odnowić i złożyć nowe oświadczenia o zameldowaniu i rozliczaniu podatków. Jeśli pierwotnie wymagane było okazanie pierwszej strony zeznania podatkowego PIT – teraz również jest to wymagane (trzeba załączyć odpowiednie dokumenty poświadczające płacenie podatku na rzecz Gminy Piaseczno).
5.2. Wybierz z listy rozwijanej kartę której dotyczy wniosek
5.3. W pierwszej części wniosku – Dane wnioskodawcy – należy wpisać dane osoby pełnoletniej – Rodzica lub opiekuna prawnego.
5.4. W części II należy wybrać rodzaj karty o którą się wnioskuje – system automatycznie rozpoznaje typ karty i podpowiada domyślnie zaznaczając odpowiednie opcje.
5.5. Kolejne pola w części III to oświadczenia i załączanie dokumentów poświadczających płacenie podatków.
5.6. Dane posiadacza karty pojawiają się w części IV formularza i są automatycznie zaciągane z naszego systemu. Jeśli zachodzi konieczność ich poprawienia to należy je poprawić.

Dla każdej karty widocznej przez konto należy złożyć osobny wniosek.

 1. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych na samym dole należy wcisnąć przycisk wyślij.

 

Jeśli wniosek o wydanie karty składałeś osobiście w urzędzie – to przed logowaniem musisz założyć konto mieszkańca.

 1. Wejdź na stronę www.karta.piaseczno.eu – wybierz odpowiednią Kartę i przejdź do zakładki logowanie. Można również kliknąć link bezpośredni: https://karta.piaseczno.eu/logowanie/
 2. Z menu po lewej stronie wybierz opcję: Załóż konto lub zmień adres e-mail
 3. Wypełnij krótki formularz podając swój pesel, adres e-mail i numer posiadanej karty mieszkańca a następnie kliknij przycisk Wyślij. Przeczytaj komunikat który wyświetli się po wysłaniu danych i zastosuj się do instrukcji.
 4. Wejdź na swoją pocztę e-mail i kliknij link otrzymany w wiadomości potwierdzającej założenie konta. Następnie wróć na stronę karty https://karta.piaseczno.eu/logowanie/ i wybierz opcję logowanie.
 5. W polu login – wpisz adres e-mail użyty podczas składania wniosku
 6. W polu hasło wpisz swój numer pesel
 7. Po zalogowaniu na konto uzyskasz dostęp do wielu opcji m.in. do złożenia wniosku o przedłużenie terminu ważności karty.

Aby zarządzać (przedłużyć ważność, zgłosić zaginięcie itp.) kartami dzieci lub innych członków swojej rodziny trzeba najpierw złożyć wniosek o zarządzanie kartami – po zalogowaniu na konto z menu po lewej należy wybrać wniosek o zarządzanie kartami. Po rozpatrzeniu przez urząd wniosku, karty członków rodziny będą widoczne na koncie zarządcy. Przedłużanie ważności karty należy przeprowadzić indywidualnie dla każdego członka rodziny wybierając z menu rozwijanego odpowiednią kartę.