Wymagane dokumenty

Podczas składania wniosku osoby zameldowane w gminie Piaseczno okazują dokument tożsamości, oświadczają, że płacą podatek dochodowy w Gminie Piaseczno, i załączają swoją fotografię (możliwe jest również bezpłatne wykonanie fotografii na miejscu).

Osoby niezameldowane w gminie Piaseczno podczas składania wniosku okazują dodatkowo pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT za ostatni rok rozliczeniowy ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Piaseczno, a w przypadku rozliczania się przez internet pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Wnioskodawcy, którzy zamieszkali na terenie gminy Piaseczno w roku kalendarzowym złożenia wniosku, zamiast pierwszej strony formularza PIT okazują formularz ZAP-3 z widocznym potwierdzeniem jego wpływu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie.

Dla kogo Karta

Karta Mieszkańca wydawana jest osobom fizycznym, których miejscem zamieszkania jest gmina Piaseczno, płacącym podatek dochodowy od osób fizycznych w Gminie Piaseczno (bez względu na to, czy osiągają dochód). Kartę otrzymają również członkowie rodziny wnioskodawcy w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), przy czym dzieci powyżej 7 roku życia do ukończenia 26 lat muszą pozostawać uczniami szkół lub studentami. W imieniu osoby poniżej 18 roku życia wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.

Karta Mieszkańca jest dokumentem imiennym (spersonalizowanym). Kartą posługiwać się może wyłącznie osoba, której dane zostały zapisane na karcie.

Karta wydawana jest bezpłatnie.

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca

 

Wniosek o wydanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca