Aspekty prawne funkcjonowania KDR w Piasecznie

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr 997/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku

Zarządzenie nr IM.0050.2.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie określenia Regulaminu wydawania i użytkowania Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny połączonej z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca