Aspekty prawne funkcjonowania KDR w Piasecznie

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr 849/XLII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania pozytywnego wizerunku

Zarządzenie nr IM.0050.2.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 września 2021 r. w sprawie określenia Regulaminu Programu Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca oraz określenia  Regulaminu wydawania i użytkowania Piaseczyńskiej Karty dużej Rodziny połączonej z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca