Ważność karty

Kartę Mieszkańca wydaje się na okres dwóch lat licząc od dnia wydania.

Na 30 dni przed końcem okresu ważności karty posiadacz karty dostanie zawiadomienie o konieczności jej przedłużenia. Zawiadomienie zostanie wysłane poprzez wiadomość sms, e-mail lub listownie.

Posiadaczom karty, których fakt zamieszkania na terenie gminy Piaseczno jest urzędowo potwierdzony (mają stały meldunek), karta przedłużana jest automatycznie na okres następnych dwóch lat.

Posiadacze karty, których fakt zamieszkania na terenie gminy Piaseczno nie jest urzędowo potwierdzony (brak stałego meldunku), po otrzymaniu zawiadomienia dokonują przedłużenia karty poprzez stronę internetową www.karta.piaseczno.eu, logując się na indywidualne konto i załączając skan pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok. Przedłużenie następuje automatycznie po akceptacji ze strony Urzędu.

Przedłużenia można także dokonać, przychodząc do Referatu Obsługi Karty Mieszkańca ul. Puławska 5 w Piasecznie i przedkładając kserokopię pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok. Przedłużenie następuje od ręki.