Ważność karty

Kartę Mieszkańca wydaje się na okres dwóch lat licząc od dnia wydania.

Na 30 dni przed końcem okresu ważności karty posiadacz karty dostanie zawiadomienie o możliwości jej przedłużenia. Zawiadomienie zostanie wysłane poprzez wiadomość sms lub e-mail. Prosimy jednak aby nie czekać na wiadomość przypominającą i regularnie upewniać się do kiedy karta jest ważna. Ważność karty można sprawdzić w zakładce Logowanie: karta.piaseczno.eu/logowanie/ – z menu po lewej należy wybrać „Sprawdź ulgi i ważność karty”

Posiadacze karty, których fakt zamieszkania na terenie gminy Piaseczno nie jest urzędowo potwierdzony (brak stałego meldunku), po otrzymaniu zawiadomienia dokonują przedłużenia karty poprzez stronę internetową www.karta.piaseczno.eu, logując się na indywidualne konto i załączając skan pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok. Przedłużenie następuje automatycznie po akceptacji ze strony Urzędu.

Przedłużenia można także dokonać, przychodząc do Referatu Innowacji Miejskich ul. Puławska 5 w Piasecznie i przedkładając kserokopię pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok. Przedłużenie następuje od ręki.