Kodowanie na karcie biletów ZTM Warszawa

Na nośniku Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca można zakodować bilet ZTM i używać Piaseczyńskiej Karty tak jak Warszawskiej Karty Miejskiej. Piaseczyńska Karta Mieszkańca stanowi uzgodniony z ZTM Warszawa nośnik biletów długookresowych.

Od 1 września 2018 wszedł w życie program Warszawa+, oferujący tańsze bilety 30- i 90-dniowe. Z uwagi na to, że oferta Warszawa+ na początku nie trafi do sieci biletomatów, tańsze bilety są dostępne jedynie w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM w Warszawie (adresy Punktów Obsługi Pasażerów ZTM dostępne są na stronie ztm.waw.pl.  Dla mieszkańców Gminy Piaseczno taki punkt uruchomiono na terenie dworca PKP przy ul. Dworcowej w Piasecznie. Punkt będzie działał do momentu dostosowania sieci biletomatów na potrzeby biletu metropolitalnego.

Godziny otwarcia Punktu Obsługi Pasażerów ZTM na dworcu PKP w Piasecznie:

poniedziałek      7.00–15.00

wtorek                 10.30–18.30

środa                    7.00–15.00

czwartek             10.30–18.30

piątek                   7.00–15.00

Przypominamy, że z oferty Warszawa+ mogą skorzystać jedynie mieszkańcy gminy, którzy posiadają Piaseczyńską Kartę Mieszkańca lub Piaseczyńską Kartę Dużej Rodziny.