Co oferuje Karta Mieszkańca

Karta Mieszkańca stanowi potwierdzenie uprawnień do korzystania z systemu ulg, zwolnień i preferencji objętych Programem. Obecnie z Kartą Mieszkańca możesz korzystać z oferty komunikacyjnej Gminy Piaseczno oraz integracji z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno. Gmina planuje rozwój Programu i ciągłe rozszerzanie oferty ulg i zniżek. O szczegółach dotyczących aktualnej oferty będziemy informować na bieżąco.

Darmowe przejazdy

Na początek Program Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca będzie oferował darmowe przejazdy wszystkimi liniami gminnej komunikacji na liniach „L”, których organizatorem jest Gmina Piaseczno. Programem objęte będą następujące linie: L-2, L-5, L-12, L-13, L-24, L-25, L-32, L-39. Darmowy przejazd przysługuje na całej trasie danej linii, również poza granicami gminy Piaseczno.

Kodowanie biletów ZTM Warszawa

Dodatkowo na nośniku Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca będzie można zakodować bilet ZTM i używać Piaseczyńskiej Karty tak jak Warszawskiej Karty Miejskiej. Piaseczyńska Karta Mieszkańca stanowi uzgodniony z ZTM Warszawa nośnik biletów długookresowych. Kartę będzie można doładować w punktach stacjonarnych lub w biletomatach wyznaczonych przez sieć dystrybucyjną ZTM. Na karcie można kodować bilety pierwszej i drugiej strefy biletowej.

Integracja z Biblioteką

Piaseczyńska Karta to również wygoda w korzystaniu z usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. Dzięki integracji danych umieszczonych na karcie z systemem informatycznym biblioteki zapisanie się i wypożyczanie książek będzie bardzo ułatwione.