Wymiana Piaseczyńskich Kart Mieszkańca

Informujemy, że Piaseczyńskie Karty Mieszkańca wyrobione przed 1 marca 2019 r. (bez napisu BILET METROPOLITALNY) tracą ważność z dniem 31.12.2019 r. W związku z tym uprzejmie prosimy tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, o ich wymianę na nowy wzór (z napisem BILET METROPOLITALNY).

Aby otrzymać nową kartę, należy wypełnić WNIOSEK i zgłosić się z kartą mieszkańca do Referatu Innowacji Miejskich na ul. Puławską 5.

Osoby niezameldowane na stałe w gminie Piaseczno przedstawiają pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT za rok 2018 z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym, ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Piaseczno. W przypadku rozliczania się przez internet dodatkowo należy okazać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Załączanie zdjęcia nie jest konieczne.

Jeśli na karcie jest zakodowany bilet ZTM, w referacie wydawane jest zaświadczenie, z którym w ciągu 3 dni należy się udać do punktu obsługi pasażera ZTM (na dworcu PKP w Piasecznie lub na stacjach metra) i przekodować bilet ze starej karty na nową. Można też „wyjeździć” bilet do końca jego ważności i dopiero wtedy wymienić kartę.

 

STARY WZÓR KARTY:

 

 

Referat Innowacji Miejskich
ul. Puławska 5
05-500 Piaseczno
tel. 22 726 80 43

Godziny pracy referatu:

poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 8:00–16:00