,

Przedsiębiorco – dołącz do Programu

 

Serdecznie zapraszamy firmy, punkty usługowe i sklepy z naszego terenu do włączenia swojej oferty rabatowej do Programu Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca. Podmioty chcące przystąpić do Programu prosimy o przesłanie na adres mailowy karta@piaseczno.eu zgłoszenia zawierającego dane firmy oraz propozycję ulg i rabatów dla posiadaczy Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca. Po otrzymaniu maila Referat Obsługi Karty Mieszkańca skontaktuje się z Państwem w celu dalszych uzgodnień.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej oraz w siedzibie Referatu przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie.

Partner Programu uprawniony będzie do skorzystania ze specjalnie przygotowanego pakietu promocyjno-reklamowego.

Regulamin współpracy z Partnerami 

Deklaracja Partnera

 

Co oferuje Karta Mieszkańca

Karta Mieszkańca stanowi potwierdzenie uprawnień do korzystania z systemu ulg, zwolnień i preferencji objętych Programem. Obecnie z Kartą Mieszkańca możesz korzystać z oferty komunikacyjnej Gminy Piaseczno oraz integracji z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno. Gmina planuje rozwój Programu i ciągłe rozszerzanie oferty ulg i zniżek. O szczegółach dotyczących aktualnej oferty będziemy informować na bieżąco.

Darmowe przejazdy

Na początek Program Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca będzie oferował darmowe przejazdy wszystkimi liniami gminnej komunikacji na liniach „L”, których organizatorem jest Gmina Piaseczno. Programem objęte będą następujące linie: L-2, L-5, L-12, L-13, L-24, L-25, L-32, L-39. Darmowy przejazd przysługuje na całej trasie danej linii, również poza granicami gminy Piaseczno.

Kodowanie biletów ZTM Warszawa

Dodatkowo na nośniku Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca będzie można zakodować bilet ZTM i używać Piaseczyńskiej Karty tak jak Warszawskiej Karty Miejskiej. Piaseczyńska Karta Mieszkańca stanowi uzgodniony z ZTM Warszawa nośnik biletów długookresowych. Kartę będzie można doładować w punktach stacjonarnych lub w biletomatach wyznaczonych przez sieć dystrybucyjną ZTM. Na karcie można kodować bilety pierwszej i drugiej strefy biletowej.

Integracja z Biblioteką

Piaseczyńska Karta to również wygoda w korzystaniu z usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. Dzięki integracji danych umieszczonych na karcie z systemem informatycznym biblioteki zapisanie się i wypożyczanie książek będzie bardzo ułatwione.

Zniżki od marca

Aby rozładować kolejki, wydawanie kart rusza już od początku lutego 2018 r., natomiast Program oficjalnie wystartuje od  marca 2018 r. i dopiero wtedy będzie można korzystać z ulg oferowanych w Programie.

Dokładny termin obowiązywania darmowych przejazdów uzależniony jest od terminu rozstrzygnięcia przez ZTM Warszawa przetargu na obsługę komunikacyjną linii L.

Integracja z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno założona w 1947 roku dysponuje obecnie 160 tys. księgozbiorem, na który składają się: literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży, lektury szkolne, literatura niebeletrystyczna (popularna i fachowa z różnych dziedzin), księgozbiór podręczny i prasa udostępniane na miejscu. Czytaj więcej

,

Jak uzyskać Kartę Mieszkańca

Kartę Mieszkańca wydaje się na podstawie dokumentu tożsamości oraz poprawnie wypełnionego wniosku. Czytaj więcej

Wymagane dokumenty

Podczas składania wniosku osoby zameldowane w gminie Piaseczno okazują dokument tożsamości, oświadczają, że rozliczają swój podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie, i załączają swoją fotografię (możliwe jest również bezpłatne wykonanie fotografii na miejscu).

Osoby niezameldowane w gminie Piaseczno podczas składania wniosku okazują dodatkowo pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT za ostatni rok rozliczeniowy, a w przypadku rozliczania się przez internet pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Wnioskodawcy, którzy zamieszkali na terenie gminy Piaseczno w roku kalendarzowym złożenia wniosku, zamiast pierwszej strony formularza PIT okazują formularz ZAP-3 z widocznym potwierdzeniem jego wpływu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie.

Dla kogo Karta

Karta Mieszkańca wydawana jest osobom fizycznym, których miejscem zamieszkania jest gmina Piaseczno, rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie (bez względu na to, czy osiągają dochód). Kartę otrzymają również członkowie rodziny wnioskodawcy w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), przy czym dzieci powyżej 7 roku życia do ukończenia 26 lat muszą pozostawać uczniami szkół lub studentami. W imieniu osoby poniżej 18 roku życia wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.

Karta Mieszkańca jest dokumentem imiennym (spersonalizowanym). Kartą posługiwać się może wyłącznie osoba, której dane zostały zapisane na karcie.

Karta wydawana jest bezpłatnie.

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca – pdf

Wniosek o wydanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca – docx

 

Ważność karty

Kartę Mieszkańca wydaje się na okres dwóch lat licząc od dnia wydania. Czytaj więcej