,

INFORMACJA NA TEMAT APLIKACJI MOBYWATEL

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny informujemy, iż aplikacja mKDR została zamknięta. Od 9 czerwca 2021r. Kartę Dużej Rodziny można wyświetlać w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. Wizualizacja Karty jest dostępna dla osób, którym przyznano prawo do KDR i posiadających ważny polski dowód osobisty (w przypadku osoby dorosłej) lub posiadających mLegitymację szkolną (w przypadku dziecka). Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) Kart Dużej Rodziny. Rodzice oraz małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w aplikacji również Karty pozostałych członków rodziny w zakładce „Moi bliscy”.

Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z ich lokalizacjami i opisem zniżek. Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr.