10 bezpłatnych wejść do Centrum Przedsiębiorczości

Gmina Piaseczno stara się dbać o przedsiębiorców zarówno poprzez poprawę jakości usług, zarówno tych ogólnych, kierowanych do wszystkich mieszkańców, aby żyło się bezpieczniej, wygodniej i zdrowo, ale również przez ściśle dedykowane programy skierowane do przedsiębiorców. Jednym z nich jest przygotowywane Centrum Przedsiębiorczości mieszczące się przy ul. Warszawskiej 1.

W ramach konkursu dla organizacji pozarządowych, Gmina podpisała umowę, z Fundacją MAY z Warszawy, która realizuje zadania wspierające przedsiębiorczość. Projekty dotyczą wsparcia osób, które dopiero myślą o założeniu działalności gospodarczej, projekty dla osób przebywających na urlopach wychowawczych jak również wsparcie merytoryczne, które otrzymają firmy już działające.

W Centrum Przedsiębiorczości jest również nowoczesna powierzchnia biurowa do wykorzystania na pracę i spotkania. –Nasi Mieszkańcy, którzy posiadają Kartę Mieszkańca, mają 10 bezpłatnych wejść. Zapraszamy.

Więcej szczegółów: https://www.inkubator-startup-piaseczno.pl/