,

Tańsze bilety ZTM

Od dłuższego czasu Gmina prowadziła z władzami stolicy rozmowy na temat przesunięcia pierwszej strefy biletowej do centrum Piaseczna, co okazało się jednak trudne do realizacji ze względu na wspólny bilet kolejowy oraz wysokie koszty takiej operacji. Udało się jednak osiągnąć kompromis i przekonać Warszawę do modyfikacji ich oferty Warszawa+, która pozwala osiągnąć podobne korzyści dla mieszkańców, a jest przy tym znacznie tańsza dla samorządu. Program Warszawa+ wszedł w życie 1 września 2018 r.

Nośnikiem tańszych biletów jest Piaseczyńska Karta Mieszkańca lub nowa Piaseczyńska Karta Dużej Rodziny.

 

Bilety oferty Warszawa+
strefa 1 i 2 cena ZTM dopłata Gminy cena dla pasażera
30-dniowy normalny 180 60 120
  ulgowy 90 30 60
90-dniowy normalny 460 130 330
ulgowy 230  65  165
strefa 2 cena ZTM dopłata Gminy cena dla pasażera
30-dniowy normalny 112 40 72
  ulgowy 56 20 36
90-dniowy normalny 282 70 212
ulgowy 141 35 106

 

Gdzie kupić bilet

Tańsze bilety z oferty Warszawa+ są dostępne w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM (adresy Punktów Obsługi Pasażerów ZTM dostępne są na stronie www.wtp.waw.pl), a od 1 czerwca 2022 r. również w biletomatach stacjonarnych i mobilnych.

Dla kogo Karta

Karta Mieszkańca wydawana jest mieszkańcom gminy Piaseczno, rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie i wskazującym w rozliczeniu PIT  adres zamieszkania na terenie gminy Piaseczno. W imieniu osoby poniżej 18 roku życia wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.

Karta Mieszkańca jest dokumentem imiennym (spersonalizowanym) i może  posługiwać się nią wyłącznie osoba, której dane zostały zapisane na karcie. Karta wydawana jest bezpłatnie.

 

Wymagane dokumenty

Podczas składania wniosku osoby zameldowane w gminie Piaseczno okazują dokument tożsamości, oświadczają, że rozliczają swój podatek dochodowy na rzecz Gminy Piaseczno, i załączają swoją fotografię (możliwe jest również bezpłatne wykonanie fotografii na miejscu).

Osoby niezameldowane w gminie Piaseczno, ale mieszkające na jej terenie, podczas składania wniosku okazują dodatkowo pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT za ostatni rok rozliczeniowy (ze wskazaniem adresu zamieszkania w gminie Piaseczno), a w przypadku rozliczania się przez Internet pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Wnioskodawcy, którzy zamieszkali na terenie gminy Piaseczno w roku kalendarzowym złożenia wniosku, zamiast pierwszej strony formularza PIT okazują formularz ZAP-3 z widocznym potwierdzeniem jego wpływu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie.

Wniosek o wydanie karty można również złożyć on-line, wypełniając wniosek na stronie www.karta.piaseczno.eu. Obsługę kart prowadzi Referat Innowacji Miejskich Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Puławska 5, tel. 22 726 80 43, karta@piaseczno.eu.