Warszawa+ w Piasecznie

Bilet na dwie strefy praktycznie w cenie I strefy – czy to realne?

Podczas sesji w dniu 18 kwietnia Rada Miejska w Piasecznie wyraziła wolę przystąpienia gminy Piaseczno do zmodyfikowanego w ostatnim czasie programu Oferta Warszawa+.

W uchwale intencyjnej radni upoważnili burmistrza do uzgodnienia warunków porozumienia z m.st. Warszawą określających zasady współpracy i finansowania programu. Nowe regulacje programu Warszawa+ umożliwią pasażerom aglomeracji warszawskiej korzystającym z biletów okresowych II strefy biletowej ZTM dojazdy komunikacją miejską w cenach niewiele wyższych niż koszt biletów okresowych na I strefę. Specjalnymi cenami objęte będą jedynie bilety okresowe 30- i 90-dniowe. Różnica wynikająca z obniżonych cen zakupu zostanie pokryta bezpośrednią dopłatą z budżetu gminy na rzecz ZTM.

– Cieszę się, że wykonujemy kolejny krok w kierunku wprowadzenia nowych, korzystniejszych zasad korzystania z komunikacji miejskiej. Mam nadzieję, że niższe koszty zakupu biletów podniosą atrakcyjność komunikacji publicznej i zmniejszą choć trochę ruch na naszych drogach. To może zarówno przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście, jak i wpłynąć korzystnie na domowe budżety mieszkańców Piaseczna – mówił po sesji burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis.

Aby pasażerowie mogli skorzystać z tej oferty, gmina musi zabezpieczyć w budżecie odpowiednie środki na pokrycie dopłat oraz ustalić z ZTM szczegóły funkcjonowania programu. Wszystko wskazuje na to, że program Oferta Warszawa+ może wejść w życie już niebawem.