,

Obiady na kartę – we wszystkich szkołach

Rusza wydawanie obiadów w stołówkach szkolnych na podstawie karty mieszkańca

Po feriach zimowych 2020/2021 we wszystkich szkołach na terenie gminy Piaseczno ruszy system informatyczny do zarządzania, zamawiania oraz rozliczania posiłków.

E-stołówki pojawią się najpierw w kilku wybranych szkołach i przedszkolach a teraz przyszedł czas na pozostałe placówki dotychczas nie objęte systemem. Pilotażowo wytypowane zostały: Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie, Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, Przedszkole nr 3 w Piasecznie – tam system ruszył już we wrześniu a jego stosowanie przyniosło gminie wymierne korzyści w postaci uporządkowania sposobu rozliczania obiadów oraz zmniejszenia zaległości w opłatach za posiłki.

Jak to działa?

W ramach nowego systemu każdy rodzic powinien założyć indywidualne konto do zarządzania zamówieniami posiłków dla swoich dzieci. Na tym koncie zostaną odnotowane kwoty wpłat oraz inne informacje niezbędne do prowadzenia rozliczeń. Aby mieć możliwość zamówienia posiłków, rodzice najpierw dokonają wpłaty (zasilą swoje indywidualne konto), a następnie składają zamówienie w ramach dostępnych środków. Rezygnacji z już zamówionych posiłków można dokonać logując się do konta lub używając wygodnej aplikacji mobilnej. W takim przypadku nastąpi automatyczny zwrot należności na konto a niewykorzystane pieniądze umożliwią dokonanie kolejnych zamówień.

Wydawanie posiłków

Weryfikacja zamówionych posiłków odbywać się będzie podczas ich wydawania na stołówce poprzez zbliżenie przez każde dziecko swojej  Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca do elektronicznego czytnika przy ladzie wydawczej. Po odczytaniu karty pracownicy stołówki otrzymają na ekranie monitora stosowny komunikat na podstawie, którego wydadzą odpowiedni posiłek.

System został przystosowany do współpracy z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca, która jest wydawana bezpłatnie mieszkańcom naszej Gminy – o kartę można wnioskować elektronicznie na stronie www.karta.piaseczno.eu lub osobiście przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie. Osobom nieuprawnionym do otrzymania Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca wydane zostaną karty zastępcze umożliwiające korzystanie z posiłków na szkolnych stołówkach (o taką kartę trzeba spytać bezpośrednio w szkole).

Ułatwienia dla rodziców

Nowy system zapewni rodzicom możliwość łatwego i wygodnego zarządzania zamówieniami posiłków dla swoich dzieci. Wszystkie operacje takie jak zamawianie lub odmawianie posiłków, podgląd aktualnego stanu konta i historii opłat, a także dokonywanie wpłat na poczet zamawianych posiłków będą mogły być przeprowadzone o każdej porze z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, np. z komputera lub telefonu.

Informacje dla rodziców:

Aby założyć konto na stołówce szkolnej dla swojego dziecka kliknij w link:

https://aplikacja.zamowposilek.pl/open_registration

W przypadku, gdy mają Państwo dzieci w obu lokalizacjach Szkoły Podstawowej nr 1 (Al. Kalin i ul.Świętojańska)  lub Szkoły Podstawowej nr 5 (ul. Szkolna 14) konieczne jest założenie dwóch osobnych kont przy użyciu dwóch różnych adresów e-mail.  Wynika to z organizacji tych placówek, ponieważ każda stołówka w gminie ma osobne konto bankowe do wpłat za posiłki.

 Wyrabianie Karty Mieszkańca

Aby wyrobić Piaseczyńską Kartę Mieszkańca: należy złożyć wniosek do Referatu Innowacji Miejskich.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

  • za pośrednictwem formularzy elektronicznych umieszczonych w zakładce „Logowanie” na stronie www.karta.piaseczno.eu (preferowana forma składania – najkrótszy czas potrzebny na wyrobienie karty)
  • przez wrzucenie dokumentów do wystawionej w tym celu oznaczonej skrzynki (wewnątrz budynku) w siedzibie Referatu Innowacji Miejskich przy ul. Puławskiej 5
  • wnioski o wydanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca oraz Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny można składać drogą elektroniczną także przez ePUAP (szczegóły na www.bip.piaseczno.eu)

Karta wydawana jest bezpłatnie a do jej posiadania uprawnieni są wyłącznie mieszkańcy Gminy Piaseczno.

Do wniosku trzeba dołączyć:

  • zdjęcie dziecka (w czasie Pandemii nie ma możliwości wykonania zdjęcia dziecku na miejscu)
  • dla osób niezameldowanych na pobyt stały w naszej gminie wymagane jest okazanie pierwszej strony zeznania podatkowego PIT (na którym jako miejsce zamieszkania będzie wskazany adres znajdujący się na terenie gminy Piaseczno) za ostatni rok wraz z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym (w przypadku rozliczeń elektronicznych należy okazać również UPO).

ODBIÓR KART:

  • odbiór kart możliwy jest tylko po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty w Referacie Innowacji Miejskich przy ul. Puławskiej 5 (tel. 22 726 80 43, e-mail: karta@piaseczno.eu).
  • Istnieje również możliwość wysyłki kart pocztą – w takim przypadku prosimy o kontakt e-mail pod adresem karta@piaseczno.eu z wyrażeniem takiej woli.

Poniżej znajdują się linki do filmów instruktażowych

Jak się zarejestrować: https://youtu.be/mVUF8pUVsQM

Jak płacić i zamawiać posiłki: https://bit.ly/2J7o0xz

Informacje dodatkowe dla osób dotychczas nie rozliczających podatku na rzecz Gminy Piaseczno

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podatki rozdzielane są do samorządów na podstawie adresu zamieszkania podatnika.

Wnioskodawcy, których fakt zamieszkania na terenie gminy Piaseczno nie jest urzędowo potwierdzony (nie posiadają stałego meldunku) w Gminie Piaseczno ale rozliczają oni podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie i deklarują w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem ich zamieszkania jest gmina Piaseczno, są zobowiązani okazać podczas składania wniosku jeden z poniższych dokumentów:

  • Kserokopię lub oryginał pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie i wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Piaseczno;
  • W przypadku rozliczania się przez Internet należy okazać wydrukowaną pierwszą stronę formularza PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Piasecznie.

Wnioskodawcy, którzy zamieszkali na terenie Gminy Piaseczno w roku kalendarzowym złożenia wniosku lub rozliczali dotychczas podatek na rzecz innej gminy wskazując w zeznaniu podatkowym inny adres zamieszkania, w celu uzyskania Karty Mieszkańca zamiast pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT okazują formularz ZAP-3 ( który trzeba złożyć w Urzędzie Skarbowym) z widocznym potwierdzeniem jego wpływu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie. Formularz ZAP-3 można złożyć osobiście (wymagana pieczęć potwierdzająca wpływ do US) lub elektronicznie (w tym przypadku należy do wniosku o Kartę Mieszkańca dołączyć oba dokumenty – złożony ZAP-3 oraz UPO).

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego rozliczanie podatku na rzecz gminy Piaseczno lub przedstawienie aktualnych dokumentów firmy potwierdzających adres zamieszkania właściciela na terenie Gminy Piaseczno (zgłoszenie do CEIDG lub inny dokument z adresem zamieszkania właściciela firmy).

Opisy procedur uzyskania Kart w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaseczno: http://bip.piaseczno.eu/artykuly/423/referat-innowacji-miejskich