Karta Mieszkańca w maseczce

Uprzejmie informujemy że do odwołania Urząd Miasta i Gminy Piaseczno nie prowadzi bezpośredniej obsługi osób ubiegających się o wydanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:
• za pośrednictwem formularzy elektronicznych umieszczonych w zakładce „Logowanie” na stronie www.karta.piaseczno.eu
• przez wrzucenie dokumentów do wystawionej w tym celu oznaczonej skrzynki (wewnątrz budynku) w siedzibie Referatu Innowacji Miejskich przy ul. Puławskiej 5
• wnioski o wydanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca oraz Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny można składać drogą elektroniczną także przez ePUAP (szczegóły na www.bip.piaseczno.eu)
• wnioski o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można składać przez ePUAP.

OSOBISTY ODBIÓR KART:
• tylko po telefonicznym umówieniu terminu i godziny w Referacie Innowacji Miejskich przy ul. Puławskiej 5 (tel. 22 726 80 43, e-mail: karta@piaseczno.eu).
• Istnieje również możliwość wysyłki kart pocztą.

Informujemy również, że ze względu na ograniczenia w bezpośredniej obsłudze nie ma możliwości wypełniania wniosku na miejscu w budynku przy ul. Puławskiej 5. Do odwołania stanu epidemicznego Referat Innowacji Miejskich nie będzie również wykonywał na miejscu fotografii niezbędnych do wyrobienia karty.
Fotografie do wniosków elektronicznych można dołączyć do formularza załączając plik ze zdjęciem – w przypadku wnioskowania papierowego fotografię należy dołączyć do wniosku w formie papierowej – podpisane imieniem i nazwiskiem – fotografia podlega zwrotowi przy odbiorze karty.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek–piątek 8:00–16:00