Obraz zawiera widoki ekranu mobilnej wersji karty

Widoki ekranu mobilnej wersji Karty Mieszkańca

Już jest! Nowa, mobilna wersja Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca. Już od połowy listopada w sklepie Google Play (niebawem również w App Store) dostępna jest aplikacja zastępująca tradycyjną, plastikową wersję karty.

Aplikacja pozwala na korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca oraz Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny, w tym z bezpłatnych przejazdów liniami L, zniżek w Centrum Kultury, na basenie czy w sieci handlowej partnerów karty. Z pomocą aplikacji bez problemów skorzystamy również z usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.

Jak uruchomić aplikację

Po poprawnej instalacji aplikacja oferuje dwie możliwości rozpoczęcia korzystania z mobilnej karty. Pierwsza opcja logowania – przez przyłożenie karty do telefonu – dostępna jest dla posiadaczy tradycyjnej karty plastikowej. Aby dodać swoją kartę do aplikacji, należy w telefonie uruchomić obsługę standardu NFC, a następnie przyłożyć swoją Kartę Mieszkańca lub Kartę Dużej Rodziny do tylnej części telefonu – wtedy nastąpi automatyczne wczytanie numeru karty. Kolejnym krokiem jest wpisanie w odpowiednie pole numeru PESEL posiadacza karty. I to wszystko, po zaakceptowaniu danych aplikacja wyświetli wczytaną kartę.

Dla starszych telefonów nieposiadających czytnika NFC dostępna jest druga opcja – poprzez formularz. W odpowiednie pola należy wprowadzić najpierw PESEL posiadacza, a potem jedenastoznakowy numer wczytywanej karty. Efektem działania obu opcji jest ten sam widok poprawnie wyświetlonej karty.

Czemu służy wersja mobilna

Elektroniczna wersja Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca została stworzona z myślą o wygodzie mieszkańców. Większość z nas i tak na co dzień korzysta ze smartfona, więc taka karta jest zawsze pod ręką. Oprócz tradycyjnej roli potwierdzenia faktu bycia mieszkańcem oferuje szereg funkcjonalności w codziennym funkcjonowaniu w mieście. W aplikacji można m.in. wyświetlić przysługujące nam zniżki i rabaty wraz z ich datą ważności, wyświetlić kod kreskowy do wczytania w urządzeniach weryfikacyjnych, skorzystać z mechanizmu wypożyczania rowerów miejskich czy dokonać płatności za parkowanie w strefach płatnych. Ponadto w głównym menu aplikacji znajduje się planer podróży, który po wpisaniu przystanku początkowego i końcowego wskaże nam, jak najwygodniej i najszybciej dotrzeć do celu.

Mobilna karta zapewni nam również dostęp do aktualnego rozkładu jazdy komunikacji miejskiej oraz pokaże na mapie, gdzie znajduje się aktualnie autobus, na który czekamy. Dopełnieniem wszystkich funkcjonalności jest bieżący dostęp do najświeższych aktualności z gminy.

Gdy zauważymy coś niepokojącego, w łatwy sposób będzie można skorzystać z wbudowanego komunikatora wiadomości i przesłać zgłoszenie, które trafi wprost do urzędu. Obecnie dostępne opcje przewidują zgłoszenia dotyczące komunikacji lub ogólne powiadomienie urzędu. Tą drogą urząd będzie mógł też udzielić nam odpowiedzi.

Minimum formalności bez wizyty w urzędzie

Dotychczas aby przedłużyć ważność Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca czy Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny, trzeba było przyjść osobiście do urzędu. Posiadając mobilną wersję karty, nie będzie to konieczne. Bezpośrednio z aplikacji posiadacz karty ma zapewniony dostęp do elektronicznego indywidualnego konta, przez które można m.in. złożyć wniosek o przedłużenie ważności karty, dokonać zgłoszenia zagubienia karty czy zawnioskować o wydanie jej duplikatu. Konto daje również możliwość zarządzania kartami członków rodziny. W tym celu za pośrednictwem konta trzeba złożyć wniosek o dołączenie kart członków rodziny – po jego akceptacji w urzędzie na koncie pojawi się dostęp do innych kart. Taka możliwość oprócz przedłużania czy zastrzegania ważności karty daje również podgląd na jej aktywność. Po wejściu w historię użycia karty dostaniemy pełny wgląd w wykorzystanie przysługujących nam zniżek czy piknięć w miejskich czytnikach.

Karty całej rodziny w jednym miejscu

Aplikacja Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca została wyposażona także w mechanizm wielokartowości, tzn. do naszej aplikacji można dodać karty członków swojej rodziny i okazywać je w prosty sposób w razie potrzeby. Aby dodać kartę do swojej aplikacji, trzeba znać numer dodawanej karty oraz PESEL właściciela karty. Po wprowadzeniu tych danych aplikacja wyświetli dodawaną kartę dokładnie w taki sam sposób jak naszą. Do aplikacji można dodać dowolną ilość kart.

Jedynie bilet ZTM tradycyjnie

Jedynym miejscem, gdzie nie będzie można na razie posłużyć się mobilną wersją karty, jest komunikacja miejska ZTM Warszawa. Ci wszyscy, którzy na Karcie Mieszkańca kodują bilety 30- i 90-dniowe, nadal będą musieli korzystać z tradycyjnej wersji plastikowej. ZTM na chwilę obecną nie udostępnia możliwości zakodowania biletu w inny niż tradycyjny sposób. Liczymy na to, że w przyszłości się to zmieni.

Komu należy się karta

Przypominamy, że karta zarówno w wersji plastikowej, jak i w wersji elektronicznej dostępna jest dla mieszkańców gminy Piaseczno, którzy rozliczają swój podatek dochodowy na rzecz gminy Piaseczno. W przypadku osób niezameldowanych na pobyt stały do ubiegania się o kartę konieczne jest okazanie pierwszej strony zeznania PIT z widocznym adresem zamieszkania na terenie gminy Piaseczno. Konieczne jest również potwierdzenie złożenia tego zeznania w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie (widoczna pieczątka kancelarii urzędu). W przypadku osób rozliczających się przez Internet do pierwszej strony zeznania PIT konieczne jest również dołączenie dokumentu UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) powiązanego z zeznaniem.

Wniosek można złożyć przez Internet, wypełniając formularz elektroniczny na stronie www.karta.piaseczno.eu lub poprzez platformę ePUAP, gdzie w wyszukiwarce należy wpisać „Piaseczyńska Karta Mieszkańca” lub „Karta Dużej Rodziny”.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu prawa posiadania Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca lub Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny można bezpłatnie ściągnąć i zainstalować aplikację karty. Aplikacja dostępna jest dla systemu Android a niebawem będzie dostępna również dla  systemu iOS – można je pobrać bezpośrednio ze sklepów internetowych Google Play lub App Store (W sklepie App Store publikacja planowana do końca grudnia 2020).

Gdy karta straci ważność

Po uruchomieniu aplikacji na głównym ekranie wyświetlana jest data ważności karty. Gdy karta straci ważność, aplikacja w ciągu 24 godzin sama wyloguje się z konta i nie będzie możliwe ponowne zalogowanie do aplikacji bez wcześniejszego jej przedłużenia. Zablokowanie aplikacji nie powoduje jednak zablokowania samego konta. W takim przypadku dostęp do konta będzie możliwy jedynie przez stronę internetową karta.piaseczno.eu. Po zalogowaniu dostępne będą opcje przedłużenia ważności karty.

Uwaga! Posługiwanie się nieważną (tradycyjną lub elektroniczną) wersją karty traktowane jest na równi z jej brakiem. W takim przypadku podczas kontroli uprawnień do darmowego przejazdu gminną komunikacją w piaseczyńskich liniach L kontroler uprawniony jest do nałożenia opłaty karnej.

Projekt „Uruchomienie e-usług związanych z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca w gminie Piaseczno” współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

+logotypy