Piaseczyńska Karta Mieszkańca
,

Zmiana regulaminu Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca i Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny

 

Piaseczyńska Karta Mieszkańca

Piaseczyńska Karta Mieszkańca

Informujemy, że z dniem 16 września 2021 r. wchodzi w życie Zarządzenie nr IM.0050.2.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dn. 15.09.2021 r. w sprawie określenia Regulaminu Programu Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca oraz określenia Regulaminu wydawania i użytkowania Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny połączonej z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca Czytaj więcej

Koniec ważności karty - zdjęcie
,

Przedłużanie ważności karty

Aby przedłużyć ważność karty należy wypełnić wniosek. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Referatu Innowacji Miejskich przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie lub elektronicznie poprzez indywidualne konto mieszkańca dostępne przez stronę https://karta.piaseczno.eu/logowanie/ lub bezpośrednio z aplikacji wyświetlającej Kartę w telefonie.

Czytaj więcej

10 bezpłatnych wejść do Centrum Przedsiębiorczości

Gmina Piaseczno stara się dbać o przedsiębiorców zarówno poprzez poprawę jakości usług, zarówno tych ogólnych, kierowanych do wszystkich mieszkańców, aby żyło się bezpieczniej, wygodniej i zdrowo, ale również przez ściśle dedykowane programy skierowane do przedsiębiorców. Jednym z nich jest przygotowywane Centrum Przedsiębiorczości mieszczące się przy ul. Warszawskiej 1.

W ramach konkursu dla organizacji pozarządowych, Gmina podpisała umowę, z Fundacją MAY z Warszawy, która realizuje zadania wspierające przedsiębiorczość. Projekty dotyczą wsparcia osób, które dopiero myślą o założeniu działalności gospodarczej, projekty dla osób przebywających na urlopach wychowawczych jak również wsparcie merytoryczne, które otrzymają firmy już działające.

W Centrum Przedsiębiorczości jest również nowoczesna powierzchnia biurowa do wykorzystania na pracę i spotkania. –Nasi Mieszkańcy, którzy posiadają Kartę Mieszkańca, mają 10 bezpłatnych wejść. Zapraszamy.

Więcej szczegółów: https://www.inkubator-startup-piaseczno.pl/

,

INFORMACJA NA TEMAT APLIKACJI MOBYWATEL

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny informujemy, iż aplikacja mKDR została zamknięta. Od 9 czerwca 2021r. Kartę Dużej Rodziny można wyświetlać w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. Wizualizacja Karty jest dostępna dla osób, którym przyznano prawo do KDR i posiadających ważny polski dowód osobisty (w przypadku osoby dorosłej) lub posiadających mLegitymację szkolną (w przypadku dziecka). Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) Kart Dużej Rodziny. Rodzice oraz małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w aplikacji również Karty pozostałych członków rodziny w zakładce „Moi bliscy”.

Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z ich lokalizacjami i opisem zniżek. Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr.

Akcja Sterylizacji i Kastracji zwierząt 2021 r.
,

Rusza bezpłatna akcja sterylizacji, kastracji i chipowania zwierząt 2021 dla mieszkańców gminy Piaseczno

22 lutego 2021 r. rozpoczną się zapisy na bezpłatną akcję sterylizacji, kastracji i chipowania zwierząt dla mieszkańców gminy Piaseczno.

Sterylizacja / kastracja / chipowanie dotyczy psów i kotów, których właściciele mieszkają na terenie gminy Piaseczno. Usługa jest całkowicie bezpłatna i odbywa się na koszt gminy.
Chipowanie, czyli elektroniczne znakowanie zwierząt polega na wprowadzeniu przez lekarza weterynarii pod skórę zwierzęcia mikroczipu. Czipowanie jest zabiegiem bezbolesnym dla zwierzęcia. Numer chipu jest rejestrowany w ogólnopolskiej bazie danych wraz z danymi właściciela pupila. Chipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia.

Czytaj więcej

zmiany tras autobusow w piasecznie od 25 stycznia 2021 mapa ztm
,

Transport publiczny w Piasecznie – duże zmiany od 25 stycznia

Zapowiadane wcześniej zmiany w transporcie publicznym zostaną wprowadzone przez ZTM 25 stycznia 2021 r. Ostateczne rozstrzygnięcie przeprowadzonego przez ZTM postępowania przetargowego na usługi przewozowe liniami L na terenie gminy Piaseczno nastąpiło 12 stycznia 2021 r. Najważniejsze z przygotowanych rozwiązań to: • przywrócenie kursowania linii 709 do dworca PKP Piaseczno (wybrane kursy linii 709 będą kończyć bieg […]

Rusza wydawanie obiadów w stołówkach szkolnych na podstawie karty mieszkańca
,

Obiady na kartę – we wszystkich szkołach

Po feriach zimowych 2020/2021 we wszystkich szkołach na terenie gminy Piaseczno ruszy system informatyczny do zarządzania, zamawiania oraz rozliczania posiłków.

E-stołówki pojawią się najpierw w kilku wybranych szkołach i przedszkolach a teraz przyszedł czas na pozostałe placówki dotychczas nie objęte systemem. Pilotażowo wytypowane zostały: Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie, Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, Przedszkole nr 3 w Piasecznie – tam system ruszył już we wrześniu a jego stosowanie przyniosło gminie wymierne korzyści w postaci uporządkowania sposobu rozliczania obiadów oraz zmniejszenia zaległości w opłatach za posiłki.

Czytaj więcej

,

Ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów

Od 4 listopada br. do 4 grudnia br. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno będzie wykonywać zadania w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

Czytaj więcej