Ważność karty

Kartę Mieszkańca wydaje się na okres dwóch lat licząc od dnia wydania. Czytaj więcej